Privacyverklaring / Gebruiksvoorwaarden

Op deze pagina leest u de gebruiksvoorwaarden van de Benzo Schoonmaakorganisatie website, welke gegevens verzameld worden via deze website en hoe hiermee uw gebruikservaring verbeterd kan worden.

Deze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring zijn van toepassing op iedereen die gebruik maakt van de website van Benzo Schoonmaakorganisatie. Iedere gebruiker geeft aan door gebruik te maken van deze website, kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring.

Benzo Schoonmaakorganisatie respecteert de privacy van bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Gebruik van de website

U dient zich als gebruiker van de Benzo Schoonmaakorganisatie website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder, doch niet uitsluitend, zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

  • Inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Benzo Schoonmaakorganisatie en/of derden.
  • Het doen van afbreuksmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen.
  • Het verspreiden van wettelijk verboden materiaal.
  • Virussen verspreiden en/of andere maatregelen nemen, die de goede werking van de website kunnen aantasten, de toegang tot de website verhinderen en/of beperken en/of Benzo Schoonmaakorganisatie en/of derden kunnen schaden.
  • Ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.
  • Informatie of persoonlijke gegevens opgenomen op de website, al dan niet van enige derde kopiëren, verwerken, bewerken of (verder) verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Benzo Schoonmaakorganisatie of de betreffende derde.

Beschikbaarheid

Een ieder die gebruik maakt van de website van Benzo Schoonmaakorganisatie is bekend met het feit dat door een technische storing of een andere omstandigheid het systeem (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet meer bereikbaar zal kunnen zijn. Hoewel Benzo Schoonmaakorganisatie, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om de website correct te laten functioneren, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie.

Doeleinden van gegevensverwerking

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of Benzo Schoonmaakorganisatie een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u stuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Benzo Schoonmaakorganisatie verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij Benzo Schoonmaakorganisatie van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

KLIKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens wordt de werking van de website hiermee geoptimaliseerd.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk te geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

COOKIES

Benzo Schoonmaakorganisatie doet analyses om uw gebruik van de website te analyseren, zodat de functionaliteiten daarop kunnen worden aangepast. Tevens wordt gebruik gemaakt van cookies bij het aanbieden van elektronische diensten. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Benzo Schoonmaakorganisatie gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services op deze en andere websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Voor meer informatie over uw opties ten aanzien van het accepteren van cookies, raadpleegt u de help-functie van uw browser of klik op onderstaande link:

Cookie-instellingen Internet Explorer
Cookie-instellingen Firefox
Cookie-instelingen Google Chrome
Cookie-instellingen Safari
Cookie-instellingen Opera

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Voor meer informatie leest u het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Delen van informatie

De verzamelde informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. De medewerkers van Benzo Schoonmaakorganisatie zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden / privacyverklaring

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen op deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam deze regelmatig te raadplegen.

Versie 0.1 – Deze pagina is voor het laatst aangepast in december 2017